Stop Before You Break My Heart ~ 1D (13+)

Emily er 17 år, har langt lyst hår, klare blå øjne og er virkelig smuk. Hendes forældre tjener mange penge, og sammen med sin søster Silja, bor de i et stort flot palæ lidt uden for byen. Alt i alt et ret perfekt liv. Emily har også en bedste ven som hedder Penelope, men for kort tid siden er hun flyttet til England, hun skulle op og bo hos en fætter, eller sådan noget.
Men en dag sker der en brat slutning på det perfekte liv. Hun var til en fest, kommer sent hjem og der finder hun......................
Og det vender op og ned på hendes liv.

-Følg med, og se hvad der sker! Læsning på eget ansvar!

3Likes
1Comments
431Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...