Pink kys


2Likes
3Comments
443Views
AA

1. Pink kys

Det pink kys

Er et kys

Fyldt med forelskelse

Som lyser pink i mørket

 

Det lille kys

Fylder mig med kærlighed

Det er en blussende

Flamme i mit indre

 

Det fylder mig med glæde

Det pink kys

Pink er forelskelse

Kys er kærlighed

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...