Digte

34581313
A collection of poetry <3
En digtsamling <3

AA
aa

1. 1. "Ødelagt indeni."

Jeg er gået i stykker -

Blevet flået itu.

 

Jeg er blevet knust -

Og bliver det endnu.

 

Min verden ramler sammen -

Alt falder fra hinanden.

 

Og intet kan der gøres -

Jeg går fra forstanden.

 

Mit hjerte er defekt -

Fungerer ikke mere.

 

Du ødelagde mig -

Tårer falder stadig flere.

 

Glæden svinder bort -

Min gnist gør ligeså.

 

Og tårerne der falder -

Er ikke blot få.

 

Sig mig blot én ting -

Inden jeg atter sygner hen.

 

Dette må jeg vide -

Er du tilfreds med dig selv?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...