The Queen Of Hearts

Some rule with love
Others with violence

3Likes
3Comments
574Views
AA

1. Ironien i sig selv

Hun står på balkonen. Majestætisk og kold

Hende, der styrer landet med hård hånd og vold

Hun skuer ud over folket med et hånligt smil på læben

Stiv som et bræt står hendes tjener, som fik et slag mod kæben

En dom bliver sagt, og øksen falder

Rammer hans hals med et sådan rabalder

De tager sig til hjertet og fælder en tåre

Slap, mens blodet forsvinder fra åre

Et enkelt blik og hun kaster sig ud

Den dronning, som hadet hver mand og hver gud

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...