1D - 3 gang er lykkens gang (13+)

Emma er kærester med Zayn, og da han går videre i X-factor støtter hun ham meget. Men da One Direction bliver mere berømte, begynder Zayn at ligge afstand fra hende. Hun opdager at Zayn ser en anden, og bliver så såret at hun slår op, og ignorerer ham totalt. Men Emma vil have hævn, så en aften da Harry møder hende til en fest, bruger hun ham, og det udvikler sig til mere. Harry finder desværre ud af at hende og Zayn har været sammen, så efter han har slået op begynder han at ignorere hende og får Louis og Zayn over på sin side. Liam forholder sig neutralt, men Niall giver hende håbet igen...

2Likes
1Comments
516Views

1. Citat


 

***

All you need is........ Revenge

 

***

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...