Fra digterskuffen

Små digte og tankestrømme

2Likes
2Comments
1313Views
AA

1. Sort kærlighed

 

Dug for mine øjne,

Jeg kan ikke se,

Alle disse løgne,

Hvordan kunne det dog ske?

Siden den første dag, 

Har jeg elsket dig,

Givet dig hvad du ville ha',

Tror du det er en leg?

Nu kan jeg se,

Alt hvad du har gjort,

For jeg ved,

Nu,

At din kærlighed er sort.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...