Brændt dukkehoved

82715
a poem for you..

AA
aa

1. Brændt dukkehoved

Du kom igen

så var der stille i mit sind

i den lille kasse

hvor du har lavet en masse

rod og turbulens

Gå du blot igen

Så min kasse igen kan fyldes

med støjen og med larmen

med det er alting bedre

end at du ud rækker armen

 

Tørre blå

øjne som må stirre

de kigger så længe

efter en blegnet barnekind

som hverken søger eller skriger

Arme uden hænder

mund uden læber

siger ingenting

koger det hele ind

 

Kassen buldrer ikke læng're

forjaget er dens indhold

til egne hvor ingen kommer

der hvor du aldrig når hen  

Griber fast i minder

der brænder som hovedet på den lille dukke

den dukke der aldrig var lille

kun i fantasiens land

hvor ingen besøge hende kan

Maler væk en anden tid

til den sidste lille stump forsvinder

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...