Kærlighad


5Likes
3Comments
1578Views

1. Kærlighad

Jeg elsker at elske, Jeg hader at hade, 

er glad for min glæde og vred på min vrede -

men værdsætter hele den ganske ballade

for kedsomhed keder mig - oppe som nede. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...