Meant to be together - One Direction - Konkurrence - Færdig

Sarah er en pige på 19 år, som lige har været i praktik i New York som sygplejske. Hun venter nu kun på at komme tilbage til England, men flyturen hjem bliver ikke som hun forventer. Hvem vidste, denne tur ville være årsagen til enden på hendes kæreste og hendes forhold? Denne tragiske oplevelse vil ændre alt.

52Likes
35Comments
3054Views

1. Prolog

No matter how impossible, unattainable, or unimaginable something may seem..if it's meant to be, it'll be - Unknown

 

Jeg undskylder på forhånd over at teksten i nogle dele af historien er sat op på en underlig måde. jeg har prøvet at fikse det, men det ser ikke rigtigt ud til at virke! x

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...