Letters to a dead

(Dette er en historie jeg skriver til en engelsk opgave, altså er den på engelsk.)
Amelia Jones' storebror, Andrew er død. Dræbt i en trafikulykke. Hun er knust og man har fået hende til at skrive breve til hendes døde bror, men inde imellem linjerne har hun afsløret hvem det er der har myrdet hendes bror.
Amelia leder nu selv efter spor på af det virkelig er ham hun tror og det viser sig at det er ham... Han er bare ikke lige hvad hun troede han var. Hun havde dog ret i to ting, han er morderen og at han ikke er menneskelig..

2Likes
0Comments
2057Views
AA

1. Flashback 1

 

"Do you believe in destiny? That everything has been written down from the beginning?" Andrew asked me."Do you, Amelia?"

I shaked my head, and said:"No."

He nod and his voice were like a whisper when he said:"One day... One day you will, I know."

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...