Natte digte

De er skrevet om natten :)

Håber at i Enjoy'er det her <3<3<3

Min dansk lærer vil læse de to første op for niende... Yikes! Vil rigtig gerne have konstruktivt kritik: SÅ KOM MED DET!

5Likes
2Comments
1491Views
AA

1. Alligevel alene

Et blik til siden.

Bag facaden er der en fast bæk af tårer.

Det var forbi. Med os. Med hinanden. Med dette.

Enden er gjort.

Dog sårede den mere end havde det været et liv der sluttede.

Fortæl historien.

Den om pigen og drengen.

Den om pigen uden følelser.

Fortæl nu.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...