R.L. Citater

  • by
  • Rating:
  • Published: 3 Jun 2012
  • Updated: 13 Jan 2018
  • Status: Complete
"Real Life Citater"----Dette er citater fra mit liv. Sagt højt af mennesker fra min omgangskreds mellem 2012 til 2016.

44Likes
30Comments
23593Views
AA

1. 1

 

RAVNEN PRÆSENTERER:

REAL LIFE Citater

 

ChanRin er mit koreanske navn, det påstår internettet i hvert fald.

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...