Tilfædige noter

2348940
Jeg spiser ikke.
Jeg drikker ikke.
Jeg lytter ikke til musik.
Jeg går ikke med sminke.
Jeg går ikke med kjole eller nederdel.
Jeg tror ikke på noget.

Jeg er døv.
Jeg er tavs.
Jeg er væk.
Jeg er syg.
Jeg er blind.
Jeg er noget.

Jeg er ikke nogen.


Sådan begynder den udslidte dagbog Noaleen finder, den dag hun flytter ind på det enorme gamle landsted i de dybe skove på Syd-als.
Noaleen har aldrig interesseret sig det nærmest for dagbøger, men begynder at læse den tungsindige 'Magdalena' underfundige tanker og logik.
Hun kastes hovedkulds ud i et mysterium, af gåder, uudtalte familieforhold, historie og melankolsk kærlighed.
Dette er en historie jeg deltager med i dagbogs-konkurrence og jeg håber i vil kommentere og give kritisk respons! :)

*STØDENDE SPROG OG SEKSUELLE SCENER KAN FOREKOMME* læses på eget ansvar ;)

AA
aa

1. Hvad skal jeg skrive

Hvad skal jeg skrive?

Mine linjer er tomme

Mine linjer mangler ord

Ord der er væk

Ord som kun gemmes i et skrin

Et lille skrin så langt væk

Så langt væk at jeg glemmer

Måske gør jeg ikke

Hvem kan fylde disse sider?

Kan jeg?

Jeg er ikke nogen

Jeg er noget

Elsker nogen ham?

Vil nogen kunne elske ham?

Nej

Aldrig

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...