Alt andet

139336
Om at starte på noget nyt, tro på det gode. Om at blive revet væk fra alt hvad man er vandt til, og om at få skubbet sine grænser. Om at holde af, om at tro man har mistet. Om at føle smerte og sorg, om at være ligeglad med alting.
Men mest af alt om at komme helt derud, hvor man ikke længere kan bunde..

AA
aa

1. Prolog

Jeg lå midt ude i intetheden, på en stor snefyldt mark nord for absolut ingenting. Jeg vidste ikke hvor jeg var, men jeg var træt nok til at ignorere de faretruende alarmklokker i min underbevidsthed og blive liggende. Jeg følte mig underligt livløs indeni, som om alting kunne være lige meget. Mine stivfrosne arme lå rystede i sneen foran an mig, fyldt med snitsår og ar. Den arm som var brækket, kunne ikke strækkes ud og bøjede underligt. Med ansigtet begravet i sneen, så alting pludseligt lyst ud, og det var som om at jeg langsomt sank væk, mens jeg mærkede bedøvelsen sive gennem kroppen. Tårerne banede sig vej i øjenkrogen og jeg var klar nok i hovedet til at række hånden frem mod den glinsende pistol der lå i sneen ved siden af mig. Det slørede for mine øjne, dunkede kraftigt i baghovedet og det eneste jeg kunne tænke, var at jeg ville ende det her. Mine hænder dirrede hidsigt da jeg satte fingeren på aftrækkeren og satte den mod tindingen..  

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...