Casanova Class

605849274

Som enhver anden usikker teenager der går på gymnasiet, går Jodie op i sit udseende og i at blive set, og så er der selvfølgelig også kærlighed ... Vil Jodies kærlighedsliv gå lige som hun altid har ønsket sig, eller ville hun ønske at hun bare havde holdt sig til romancerne i bøgerne?
Dette er mit bud på Forbudt kærlighed.

AA
aa

1. Prolog

 

Der findes ting i livet som man er hundrede procent sikker på at man bare SKAL opleve, såsom at tage en tur til Paris med sine veninder eller tude til Titanic med sin bedste veninde på en lørdag hvor man egentlig burde have bedre ting at tage sig til, og så er der de ting man er hundrede procent sikker på man bare IKKE skal opleve. 

 

 

Men uheldigvis ligger landet sådan at det er noget man ikke bestemmer selv. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...