kærlighed er indviklet 2 | one direction

**Jeg er igang med at rette den første igennem lige nu - og derefter vil jeg begynde at rette denne her igennem. ADVARSEL: Første fan fiction nogensinde.**

Miraklet ramte Maria. Hun lå i koma i 4 måneder. Hun led af en forfærdelig hukommelsestab og kan derfor ikke huske noget som helst. Drengene troede, at hun var død. Hun ville begynde et nyt liv, men hvad skete der, da Louis så hende? Eller hvad skete der, da resten af drengene møder hende? Læs videre fra Kærlighed Er Indviklet her.

647Likes
1461Comments
96523Views
AA

1. Prolog.

Du kan ikke slette din fortid, men du kan starte på et nyt kapitel i din bog..

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...