My Broken Heart..

My Broken Heart er min første engelske historie så bær lidt over med mig! ;)
Men ellers nyd den! :D
Prologen er på dansk! ;)

7Likes
1Comments
1260Views

1. Prolog:

Hendes hjerte i hans hænder. I hans ansvar. Men han ødelagde det. Knuste det i tusinder af stykker. Det smulerede mellem fingrene på ham. Og mens hun knælede for at forsøge at samle sit knuste hjerte, vendte han ryggen til og kiggede den anden vej. Nu, da hun har fået samlet sit hjerte igen, er det hende der vender ryggen til ham og kigger den anden vej. For fyre er som fyrværkeri. Aldrig gå tilbage til en fuser.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...