Schaatsen


0Likes
0Comments
232Views

1. Het begin

19 Februari 1998 word de brain van scheepjes geboren. Zijn ouders, Hans en antoinnette, nog niet dat het een wonderkind is. Hij word 1 en begint al met lopen. Op zijn 4e verjaardag krijgt hij een paar skates. Op zijn 5e kan hij al goed skaten en gaat hij op schaatsen. Eerst word brain ingedeeld in de groep van 5 jaar, maar daar bleek hij veel te goed voor te zijn waardoor hij meteen met de kinderen van 6 mee mogt schaatsen. Toen hij 9 was reed hij al rond op klapschaatsen. Op zijn 12e had hij al rondjes van 45 seconden. Op zijn 16e werd hij geselecteerd voor jong oranje.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...