Rosenbusk du store

1522510
Endnu et digt skrevet i forbindelse med Valentines konkurrencen her på Movellas. Jeg håber I synes om det. :)

AA
aa

1. Rosenbusk du store

Rosenbusk du store

 

Du lille frø i jord,

Er det dig der spirer?

Mine øjne fra dig viger,

Men snart jeg vil dig skimte:

Skrøbelig over jord

Med sigtelige blade,

For frø du lille vil dig vokse.

 

Du lille kimblad over jord,

Er det dig jeg ser?

Jeg skimter ikke fler´,

Men mange vil du få:

Med grønne takke rids

På lange brune grene,

For kimblad du lille vil dig vokse.

 

Du lille torn på stilk,

Hvad har du i ærinde?

Mine fingre bløde blåt i blinde,

Men jeg vil med dig adskille:

Og ukrudt omkring din rod

Og dine vinterdøde grene,

For torn du lille vil mig stikke.

 

Du lille skud i top,

Er du helt alene?

Jeg skuer dig som ene,

Men snart du søstre vil dig få:

Og sammen springe ud på tå

Og stråle mange roser,

For skud du lille vil udspringe.

 

Du store rosenbusk i jord,

Er du vokset lidt?

Jeg synes du er lidt slidt,

Men så net i min have du står,

Med dine grønne blade

Og spidse kroge torne,

Vil kun rosenbusk du store,

Alle vintre gennembore.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...