Gilea Everdeen - The Hunger Games

688239127
Denne historie foregår i landet Panem, efter Kattua og Peeta har vundet Dødsspillet, og har fået børn.
Capitol havde hævnet sig på Kattua, fordi hun gjorde oprør mod dem, da hende og Peeta deltog i spillet. De havde med vilje trukket Prim til at deltage. Prim døde i spillet, af en pil som Gale havde lavet.
Kattua har været vred på Gale længe, men efter et møde med ham, bliver hun gravid.
Hun lader Peeta tro, at det er hans barn, lige indtil Gileas navn bliver trukket ved høsten.
Vil Peeta nogensinde tilgive Kattua?
Vil Gilea overleve?
Hvad vil der ske, hvis hun dør? Vil alt være glemt om Kattuas forræderi?
Dette er en historie om skyldfølelse, sorg, kærlighed og forelskelse.
(begivenhederne i bog 2 og 3 har ikke fundet sted)

AA
aa

1. Prolog

Hans smukke grå øjne, det flotte sorte hår, hvordan kan nogen modstå? Selvom det var hans skyld, kan jeg ikke lade være. Han er stadig i mit hjerte, og vil altid forblive der…

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...