Hvad vil du med dit liv?

  • by
  • Rating:
  • Published: 20 Feb 2012
  • Updated: 20 Feb 2012
  • Status: Complete
19-20. 22:10-22:33 ; Hvad vil du med dit liv, spørger Heidi mig. Jeg svarer, og mor snakker. Senere, da mor dør, spørger Heidi mig igen.

6Likes
13Comments
1588Views

1. Citrontræer

   Heidi kalder på mig. Jeg svarer hende ikke, men fortsætter blot med at betragte mig selv i det lille spejl ved siden af trappen.

   Da hun har kaldt to gange, stiller jeg mig hen ved trappen. Jeg svarer hende, hvad vil du?, og går længere ned ad trappen, så jeg kan se Heidi, der står i køkkenet bag den åbne dør og kigger ud af vinduet.

   Hun hørte mig måske på trappen, for hun vender hovedet og kigger på mig, med et smil skjult i mundvigene, inden hun siger, det er ikke hvad jeg vil, men hvad du vil med dit liv?.

 

Jeg husker tydeligt mig og Heidis samtale, et par uger førhen.

   Hvad vil du være når du bliver ældre, sagde hun til mig, hvad vil du bruge dit liv på?

   Citrontræer, havde jeg svaret kort for hovedet og Heidi havde kigget undrende på mig.

   Jeg vil plante citrontræer, forklarede jeg hende og viste det med mine hænder. Nede i Syden, der hvor onkel bor. Jeg vil bruge mit liv på citrontræer.

   Det var dog en mærkelig tanke, havde min mor, der sad ovre i hjørnet og lyttet med, sagt. De fleste børn på din alder siger; når jeg bliver stor vil jeg være sanger, astronaut, forfatter og præsident. Næste år har de ændret ønske, og aldrig før har jeg hørt et barn sige, eller hørt om et barn der har sagt, at de ville vige deres liv på at plante citrontræer. Tiden har måske ændret sig.

  Både Heidi og jeg havde tænkt på hendes ord og vi husker begge erindringen tydeligt.

 

Den pludselige lyd af en mobil der ringer, river mig tilbage til nutiden.

   Ja, svarer Heidi ind i telefonens rør og en lille stemme lyder i den anden ende.

   Jeg kigger længe på Heidi, inden jeg vender mig om og går op ad trappen. Jeg sender det lille spejl et blik og ser omridset af et trist ansigt; trist, fordi min mor døde for to uger siden. Nu var detHeidi, en god ven, der var adskillige år ældre end mig og yngre end min mor, den, der skulle passe på mig. Hun havde intet imod det, sagde hun, og vi vidste begge, at det var sandt.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...