Vingeslag

1678523
Et digt skrevet i forbindelse med konkurrencen her på Movellas: "Valentine's Day skrivekonkurrence".

AA
aa

1. Vingeslag

Vingeslag

 

Min kærlighed til dig

Er et uudtømmeligt verdenshav -

Større end vi øjner,

Af og til jeg ikke bunde kan.

Åh det er så dybt! -

Men rummer kun dig og mig.

 

Vi kan svømme!

Vi kan træde forkert,

Drukne og dø under samme himmel,

Men jeg lover,

I havets vilde bølger holder jeg fast.

 

Kun du kan vende min verden på hovedet!

Kun du kan tage mig til stedet kaldet Himlen,

Men se vi har kun én vinge!

Alene vi til jorden falder

Men holder jeg om dig

Og du om mig

Kan vi sammen flyve

 

Så tag min hånd,

Jeg giver ikke slip!

Mod himlen vi sigter,

Stjerner vise vej.

I Himmerige vore læber forene,

Vores uro forglemme;

Fantasi og virkelighed smelte til ét -

 

For ved Paradis' porte

Brænder vi det hele.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...