Tekster/digte

VIl lægge mine digte her ind. De fleste vil være på engelsk. Dog vil nogle være ældre end andre :)

0Likes
1Comments
2288Views
AA

7. Digt nr. 7 (dansk)

I en verden jeg lever

Jeg lever for mig selv

Jeg lever med gaver

Og jeg lever livet på hæld.

Jeg tager ud i natten

For at fejre bedrag og løgne

Jeg drager hjem

For at fordrage

Og spekulere over gyldne ord jeg kan højne

 

I en verden jeg lever

Jeg lever for mig selv

Leg lever med gustne ord

Og jeg lever livet med en endeløs gæld

Jeg tager ud i natten

Og finder friheden

Og alles blikke

Sindet må knække

 

Døden og Livet kom sammen

I en verden jeg dør

Blikke blev bragt til skamme

I en verden, jeg tilhører

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...