Tekster/digte

VIl lægge mine digte her ind. De fleste vil være på engelsk. Dog vil nogle være ældre end andre :)

0Likes
1Comments
2290Views
AA

6. Digt nr. 6 (dansk)

I en smerte der føres

Et hjerte der kaldes

Fordruknes af sorgens

Bitterhed

I den tabte realitet

Skuler du til mig

Og jeg skuler til dig

Du må finde din egen vej

Her skal vore liv skilles

Og vi skal aldrig mere genfindes

Du ved

Vi er ikke længere hinandens

 

I en smerte der føres

I et liv jeg henføres

For evigt fascineret

Af en verden selv større magter ikke kender

For evigt vaniseret

Af et mareridt der tilbagevender

 

I mit hjerte...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...