De rus

Synopsis: Marco Hendriks, een jonge Amsterdammer, wordt politieagent in Amsterdam en belandt in het criminele milieu. Hij wordt benaderd door John Jacobs, de chef van de Criminele Inlichtingendienst (CID), die hem laat infiltreren in de Joegoslavische maffia. Jacobs verzamelt belastende informatie tegen hooggeplaatste figuren en krijgt steeds meer macht in de politieorganisatie. Op een gegeven moment vindt commissaris Edwin Bloem, een vriend van Jacobs, het welletjes. Jacobs is een gevaar voor de rechtsorde en moet worden gestopt. Maar het lijkt te laat te zijn. Door zijn terreurbewind is Jacobs oppermachtig.

0Likes
0Comments
1121Views
AA

11. Er moet wat gebeuren

Voor hoofdinspecteur John Jacobs, hoofd van de CID, was het duidelijk dat de Delta-bende en de Joegoslavische maffia perfect naast elkaar konden bestaan, zonder enig probleem, maar dat was de bedoeling niet. De bedoeling was dat de Joego’s de Nederlandse gangsters zouden liquideren, waarna de politie zou kunnen zeggen dat er in Nederland geen georganiseerde misdaad bestond. Dus gaf Jacobs Carlos Ramirez opdracht om de Denkers, geleid door Freddie Olivier en Roy Lommers, te vertellen dat de Joego’s een gemakkelijk doelwit waren. Dus verkochten Olivier en Lommers de Joego’s 50 kilo heroïne, waarvan 1 kilo echt was en 49 kilo uit zelfrijzend bakmeel bestond. Adnan Anovic, die zich liet adviseren door zijn bodyguard Marco Hendriks, die op zijn beurt in opdracht van Jacobs werkte, dacht dat Olivier en Lommers deel uitmaakten van Paul de Wit's Delta gang, terwijl Carlos Ramirez, Paul de Wit's bodyguard, die ook voor Jacobs werkte, zijn baas vertelde dat de Joego’s het op hem hadden gemunt. Toen De Wit dat niet wilde geloven werd op 28 september 1990 de Londenaar Ray Petersen, die sinds zes jaar het hoofd was van De Wit’s afdeling drugs, vermoord in het American hotel in Amsterdam.

Geheel volgens plan begaf Adnan Anovic zich naar Paul de Wit om zijn geld van de ripdeal terug te eisen, terwijl Paul de Wit, begrijpelijk, zei dat hij er niets mee te maken had en dat Anovic zich met zijn eigen zaken moest bemoeien. Niemand streek Paul de Wit tegen de haren in, en al helemaal niet nadat hij met zijn bodyguard Carlos Ramirez had gesproken. Dit betekende dat Anovic, ook vanwege de liquidatie van Ray Petersen, dood moest en dat Carlos Ramirez die opdracht moest uitvoeren. Nadat hij de kwestie met John Jacobs had doorgesproken en Jacobs hem een foto van Anovic had gegeven, zodat hij niet de verkeerde man neerschoot, begaf Carlos Ramirez zich op 27 oktober 1990 naar de woning van Adnan Anovic, wachtte hij op straat totdat Anovic op de tweede verdieping voor het raam ging staan om te telefoneren, en richtte hij zijn Glock 17 op Anovic. Hij vuurde twee dodelijke schoten af. “Ins Gesicht,” zoals Jacobs had gezegd. De volgende ochtend verklaarde hoofdinspecteur John Jacobs op de televisie dat Anovic was vermoord door onbekende Nederlandse gangsters. Freddie Olivier en Roy Lommers zochten een veilig heenkomen, omdat ze vreesden dat de Joego’s hen zouden vermoorden. Uiteindelijk lieten ze zichzelf arresteren met een auto vol wapens, omdat ze dachten dat de gevangenis de enige plaats was waar ze veilig zouden zijn.

Het wachten was op een reactie van de Joego’s, maar die bleef uit. “Er gebeurt niets!” riep Jacobs tegen zijn teamleden. “Er is geen dynamiek! Er moet iets gebeuren!” Hij nam contact op met Rob de Rue en vroeg hem contact op te nemen met Marco Hendriks. Jacobs wilde weten wat de Joego’s van plan waren.

Na de dood van zijn baas was Marco geen lijfwacht meer. Marcia was pas bevallen van een prachtige dochter, Suzanne, dus hij zat veel thuis, verschoonde luiers, deed boodschappen, en keek televisie. Hij maakte nog wel deel uit van de Joegoslavische maffia en verrichtte hand en spandiensten voor de nieuwe baas, Luka Pukanic. Pukanic had na de dood van Adnan Anovic een paar belangrijke wijzigingen in de Joegoslavische maffia doorgevoerd. Eén daarvan was dat hij de tussenpersonen in de cocaïnehandel had uitgeschakeld en de cocaïne rechtstreeks betrok van producenten in Colombia, hetgeen hem de bijnaam “Koning van de Cocaïne” opleverde. Marco begon steeds meer cocaïne te gebruiken. Hij had het niet meer onder controle. Thuis probeerde hij zich in te houden, ook vanwege Suzanne, maar in de kroeg liep het regelmatig uit de hand. Hij maakte ruzie met zijn beste vrienden, Derek Brand en Peter van Woerden. Met name Peter had veel problemen met Marco’s cokegebruik en hij sprak hem daar regelmatig op aan, hetgeen Marco woest maakte. Waar bemoeide die lul zich mee?  

Pukanic vertrouwde Marco Hendriks niet echt, maar omdat Marco de enige Nederlander in de Joegoslavische maffia was, kon hij hem niet goed controleren. Dus haalde Pukanic zijn Nederlandse zwager Bertje Zuidland in de organisatie, als boekhouder, zodat die Marco een beetje in het oog kon houden. Pukanic wilde Marco testen. “Als je echt bij ons hoort vermoord je Paul de Wit voor mij,” zei hij tegen Marco. “Geen probleem,” antwoordde Marco.

Hoofdinspecteur John Jacobs steunde het plan volledig, maar hij kon de liquidatie van Paul de Wit niet goedkeuren zonder toestemming van Franciscus Arvidi, advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Mr. Arvidi was eveneens een schaker en stond doorgaans pal achter Jacobs, maar de liquidatie van de grootste bendeleider van Nederland was een zaak die tot in de kleinste details moest worden voorbereid. Een complicatie was het feit dat het in 1990 opgerichte Interregionale Recherche Team (IRT) ook belangstelling voor De Wit had. Het IRT kon Jacobs wel schieten, want toen zij bij de Belastingdienst het dossier van De Wit wilden opvragen, bleek dat hele dikke dossier plotseling spoorloos te zijn verdwenen, en pas later kwamen zij erachter dat het dossier bij John Jacobs in een la lag. In de opvatting van het IRT had Jacobs veel te veel macht. Zonder het groene licht van Arvidi af te wachten liet Jacobs Marco via Rob de Rue weten dat hij Paul de Wit mocht omleggen, maar dat hij nog even geduld moest hebben omdat dit een belangrijke operatie was.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...