Katten

En kat der kan tale som gå ud i verden med farer og andet

1Likes
2Comments
556Views
AA

1. Katten der kunne tale?

Ud kat jeg vil ikke have katte der kan TALE! Slam døren smækket jeg gik bare de dumme mennsker ved ikke at det er meget nomalt at katte kan tale det hele startet sådan her: jeg skulle have min mad det smagte som bræk jeg sputtet det ud og sagde "så gi mig dog noget føde"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...