Lorem Ipsum

Citater jeg godt kan lide, eller bare husker :)
Titlen er Latin for 'Mine Citater' :)

3Likes
8Comments
3696Views
AA

7. Quote

The pain is my only reminder, that she was real

 

- Det er derfor jeg et eller andet sted ikke vil af med smerten... For en verden hvor hun kun er den drøm, er slet ikke det værd...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...