Lorem Ipsum

Citater jeg godt kan lide, eller bare husker :)
Titlen er Latin for 'Mine Citater' :)

3Likes
8Comments
3730Views
AA

1. Quote

I'm not a car you can fix. I'm never gonna run right...

 

- Et citat jeg elsker, fordi det passer på mig. Kald det tragisk, kald det langt ude, men det ændrer ikke på at det her citat har betydet utrolig meget for mig de sidste 2 år...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...