Lorem Ipsum

Citater jeg godt kan lide, eller bare husker :)
Titlen er Latin for 'Mine Citater' :)

3Likes
8Comments
3732Views
AA

16. Citat

At miste en ven, fordi han har fejlet, er som at smide en rose væk, fordi den har torne..

 

- Alle, selv de smukkeste og mest fantastiske mennesker begår fejl af og til...

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...