Reagan og de vilde ulve

6430
Regan Ramiris var født ind i det hårde liv. Født Rouge, født hun-køn, født hvid-ulv. Skæbnen lå bare ikke til hendes fordel.

Men fuck skæbnen.

Ved at være en stærk, uafhængig ulv formåede hun at komme til toppen. Hun var blevet givet en top post i "Rouge-samfundet", hun havde vundet rest ved både Rouge- og Flokulve. Men alligevel følte hun et tomrum.

Det var indtil hun kiggede ind i Roman Santani's smukke ocean blå øjne.

Og de ord hun havde frygtet hele livet, dalede ud af hans smukke fyldige læber.

"Min!"

Argh! HELT ÆRLIGT SKÆBNE?!

***
(Denne bog er originalt en wattpad bog, som går under navnet "A Mates' Sacrifice" også skrevet af mig, denne udgave er oversat til dansk)


The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...