04:48

6921418
Uret viser 04:48, da August og Kaisa vælger at tage en sen aftentur omkring Søerne i København. Men enkle spørgsmål har tit komplicerede svar, for noget så simpelt som kærlighed får hurtigt indviklede konsekvenser, især for to unge mennesker på en natlig spadseretur.

Vinder af valentinskonkurrencen - mulighed 2: Skriv om at forelske sig i én man ikke kan, eller må få.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...