den daglige hjernetømning

36421
den daglige (eller måske ikke så daglige) hjernetømning. hver aften må jeg viske min indre tavle ren, så jeg kan få noget skønhedssøvn. i årtusinder har jeg ledt efter et sted hvor jeg kan gøre af de ord, og nu har jeg endelig fundet et.
forvent ikke at dette bliver specielt sammenhængende.

AA
aa

1. 09.04.2017

Når man skal sælge et produkt, skal man tænke på sine modstandere, og så bliver man nødt til at overgå dem på en eller anden måde. Billigere, bedre, mere holdbar osv. I det tilfælde er mit firma er gået fallit for længst, jeg er alle andre men værre, og har absolut intet originalt at byde på. Den næstbedste er præcis lige så værdiløs som den dårligste. Hvis du kan vælge det bedste, hvorfor fanden skulle du så ikke det?


Forestil dig to bolcher. Det ene koster 0,75 kr. Det andet koster 1. Det andet smager fint, men det første smager bedre. Hvad for en vælger du? Se, du er slet ikke i tvivl. Det andet bolche var jo helt okay, men du ville være en idiot hvis du nogensinde valgte det over det første.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...