Mit navn er Sol

354770
Føler du for at læse om hvordan det rabler for en 17-årig pige?

AA
aa

1. Intro

Hej...

Mit navn er Sol. Jeg har en søster der hedder Stjerne og en bror der hedder Stjerneskud. Jeg plejede at kalde min mor Heksen, men hun hedder faktisk bare Mor.

I lang tid skrev jeg en bog dedikeret til mit indre galskab, til mit indre vildnis. Jeg kaldte den Dear Book of Madness, og skrev en masse for at få noget af alt det jeg gik og tænkte på ud...

Ser du, min krop er ikke ret stor og den kan ikke rumme det hele. Derfor skriver jeg nu dette... Det er på tide at lade alt det indeni slippe ud.

 

Mit navn er Sol.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...