dit mesterværk

10202019
//Biddrag til hjertesorgs konkurrencen, jeg er blevet inspireret af ordene: *Hvide* kærlighed, smerte *Sorte* uforløst, og tomme.

AA
aa

1. dit mesterværk

 

 

 

Jeg er dit lærred
når du maler din kærlighed
i tusinde af nuancer
på min nøgne krop.

 

Den kildende fornemmelse
fra sommerfuglene i min mave
ved synet af dig
minder om kvalme.

 

Du kilder min hud
med dine stærke fingre
og får min krop til at sitre
som var den i smerte.


Og smagen af dig
fylder min mund
ligesom dine fingre
når du kvæler mine skrig.

 

Jeg mærker dit begær
når dine læber
er mod mine
og kysser tårerne væk.

 

Du fortæller ikke;
at du elsker mig
men du kysser dine knoer
inden de rammer min kind.

 
Og glimtet i dine øjne
siger alt for

 kærlighed er rødt

ligesom blodet fra mine læber

 

Du maler din kærlighed


i tusinde af nuancer


for min krop er dit lærred


i håbet om at blive dit mesterværk

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...