Blodplettet daggry [Første version]

23222022
  • por
  • Classificação:
  • Publicado: 7 ago 2016
  • Últimas Atualizações: 15 set 2018
  • Status: Movella acabada
//Deltog og vandt 24-timers konkurrencen i 2016.//

- For så vidt også en smagsprøve på et univers, som jeg har tænkt mig at føre videre. Karaktererne og selve Pandora-dilemmaet er den eneste gentagelse i kan forvente fra denne version.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...