nyfødt

34233
en ung mand vågner op i en togkupé og føler sig pludselig forfærdeligt ensom. han husker ikke sit eget navn, han husker end ikke hvordan, man danner ord gennem sine læber. og med en manglende hukommelse ser han verden helt anderledes. han ser verden med nye øjne. han er som nyfødt. //dette er en kort, lettere filosofisk novelle, som jeg skrev i dansk i 8. klasse. der kommer altså ikke flere kapitler.

AA
aa

1. x

"At rejse er at leve"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...