i mørket

30521
i mørket sad hun hver aften og fik små ridser i fingerspidserne i takt med, at hun bladrede i sin notesbog. hun fyldte siderne ud med overvejelser, kærlighed, tanker, melankoli, søvnløshed, tegninger, ord, sved, blod og tårer. der var aldrig nogen, der havde sagt, at det skulle være nemt at være femten.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...