Introducing Emma - Justin Bieber

141184
Emma er en af de tusinde piger der har fået lov til at komme med den berømte sanger Justin Bieber på tour. Godt nok er det som assistent til sin onkel, men hun skal med alligevel, det eneste der er dårligt er at Emma ikke rigtig er fan af Justin. Emma der altid har drømt om at skulle danse i spotlyset, tager med alligevel selv som kopholder. Emma der uden at være klar over det, tiltrækkes til træningsalen ender med at løbe ind i en hvis person, selvom hun har fået at vide, at hun skal holde sig under radaren. Så Emma ender alligevel med at få en ret interessant oplevelse, selv med en bad boy i huset, for hvor han er, er der altid problemer. Men hvem ved hvad der sker når modsætninger mødes og der opstår søs musik?
- Indtroducing Emma.

AA
aa

1. Prolog.


                                                    " If you dance with the heart, the body will always follow."

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...