sidste sommer

44444
Sidste sommer skete der ting, jeg aldrig troede, var muligt. Sidste sommer bankede mit hjerte i takt med urets sekundviser, som jeg blev klar over, var lyden af mit liv, der randt ud. Sidste sommer så jeg solen forsvinde fra horisontlinjen utallige gange. Sidste sommer stjal jeg cigaretter. Sidste sommer overvandt jeg min vandskræk. Sidste sommer tilbragte jeg med dig. Sidste sommer var jeg i live.

AA
aa

1. Prolog

Tik, tak, tik, tak.

Jeg ved ikke, om det er det armbåndsur, jeg arvede fra min mormor, da hun forlod mig, jeg kan høre i mit hoved, eller om det virkelig er lyden af mit hjerte, der banker. Jeg troede, at et hjerte ville banke hurtigere end en sekundviser slår, men efter de utallige pakker cigaretter denne sommer har budt på, ved jeg ikke, om mit hjerte ville gøre det. Men det er ikke mit hjerte, der gør ondt. Lydene omkring mig er forsvundet og blevet byttet ud med en ubeskrivelig smerte i hovedet.

Solen blænder mig i det øjeblik, jeg drejer hovedet. Det varme og klistrede lagen er ikke længere hvidt. Og da jeg ser alt blodet, jeg ligger i, og jeg ser ind i hans kastanjebrune øjne fyldt med en så inderlig sorg, bliver jeg i tvivl, om den varme dråbe der flyder ned ad min egen kind er en rigtig tåre, eller om jeg græder blod. For jeg føler intet andet end en dunkende smerte i hovedet, og jeg føler, at mit hjerte er brækket i to halve.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...