Love in my brother friend

Okay mit navn er Louisa og er Liam Payne lillesøster

1Likes
0Comentários
2022Views
AA

1. prolog 1

Okay føste vil jeg sige mine navn er Louisa Payne ja jeg er Liam Payne lille søster. Han er den beste bror man kan ha okay nogen gang er han mega træls man han er mega sød. Min hoppy er meste synge det siger Liam også jeg skal var man jeg ved det ikke. Jeg bor sammen med ham, det er bare mega hårdt bor sammen med ham, ej det bare for sjov. Og jeg kan lig to af hans beste venner man det siger jeg ikke

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...