vær nu sød

605138
dén dag var der et eller andet galt. hun kunne se det på ham. hans hår og hans tøj syntes endnu mere sort end normalt, og hans kys var ikke blidt; men hårdt og anstrengt. hun anede ikke, at kærligheden kunne være sådan her, og aldrig havde hun oplevet noget så sort som den, han pludselig var blevet, og måske havde hun glemt at fortælle ham, at hun var mørkeræd. // en fortælling om en pige, der opdager at intet er perfekt og uden sorte pletter - heller ikke kærligheden.

AA
aa

1. mørke

"I'll follow you through the dark"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...