frida er en pige

1510130
"nej, jeg mener bare... dit hår har da en flot farve," sagde og jeg fangede mig selv i at mumle det sidste. jeg ønskede så inderligt, at du ikke hørte det, for det faldt mig normalt slet ikke naturligt ind at komplimentere andre mennesker på den måde.

du tav også. du opfangede det ikke som den mini-joke, det først var ment som, og du opfangede helt sikkert min akavede mumlen ved de sidste ord.

"tak.." sagde du og kiggede ned i jorden. jeg tror, at jeg ud af øjenkrogen spottede et smil på dine læber, selvom jeg prøvede at fokusere på at holde blikket på mine slidte skosnuder.

og jeg vidste pludselig, at stemningen mellem os ikke bare var som normale veninder. jeg havde ikke lyst til at sætte en finger på præcist hvad, vi så var, så jeg kløede mig på skulderen og prøvede at glemme det.

AA
aa

1. wikipedia

"Kærlighed er et vidt begreb, men i daglig tale forstås det normalt som en varm inderlig følelse af hengivenhed og respekt over for et andet menneske.

Det at nære en kærlighed til et andet væsen kaldes at elske. Dette er en eksistentiel følelse, som er svær at definere. Selv om det modsatte af kærlighed efter sigende ikke er had, men ligegyldighed."

-wikipedia

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...