Cover store

1069537
Heeej, jeg kaster mig ud i det, og laver covers. Tjek lige kap 1 (skema) inden du bestiller et cover.

PS. det er selvfølgelig gratis

AA
aa

1. Skema

info: inden i bestiller et cover, så skal i lige udfylde et skema. Jeg laver coveret om 2 gange. (hvis det er nødvendigt). Mit navn kommer til at stå (meget småt) på billedet. I kan også tjekke kap 2, der er eksempler på coves der.

   

                              Skema: 

                    titel:                            

                             Forfatter:                                    

                             Personer:                                    

                            Hovedperson:                               

                            Resumé:                                        

                           Stemning:                                       

                            Citat: (behøves ikke)                      

                           Andet:                                              

             

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...