FAR!

58295
  • por
  • Classificação:
  • Publicado: 17 jan 2014
  • Últimas Atualizações: 17 jan 2014
  • Status: Movella acabada
Et digt inspireret af mordet på den hjemløse, skizofrene mand Kelly Thomas, der døde som følge af politivold, der han modsatte sig en arrestation d. 10. juli 2010

To af de politimænd, der stod bag hans død blev frikendt i retten d. 13. januar 2014. Den sidste politibetjents sag blev droppet efter udfaldet af de to andres.

De sidste ti minutter af sit liv, hvor han blev banket ihjel, brugte Thomas på at undskylde og kalde efter sin far.

http://www.change.org/petitions/justice-for-kelly-thomas-2

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...