School Of Death | Lakewood High

Prøv at forestille dig en skole. Hvordan er den, hvordan ser den ud? - Godt, glem det så igen. For denne skole er på ingen måde, som den der lige har kørt rundt i dit lille kønne hoved. Hvert år får ti piger tildelt en plads på Lakewood High, bedre kendt som 'Dødsskolen' eller 'School Of Death'. Pigerne skal være på denne skole i fem dage, med følgende fem prøver. Består man den første, går man videre til den anden, så den tredje, fjerde og femte. Men hvis man det imod fejler.. Bliver man dømt til døden.

2Likes
0Comentários
425Views

1. Citat

 

~~~~~~~oÕo~~~~~~~


Try to imagine a school. How is it, how does it look?
Now, forget it again.
‘Cause this school is nothing like.
Getting in is not your choice, you just get chosen.
You will go through five days, five days, with five tests to pass.
If you pass the first, you will continue to the next test.
Then the next, the next and the next.
Buy if you don’t..
You’ll die.

~~~~~~~~oÕo~~~~~~~~
 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...