Be brave <3 1D

63362
Madeline på 19 år, er skilsmisse barn, hendes mor var alkoholiker da Madeline var lille, så derfor overtog hendes far forældremyndigheden. Hun har en bor som er udstationeret i Afghanistan. Hun har boet hele sin barndom hos sin har omgivet af drenge i Cambridge, Cambridge er kendt for sine gode skoler og universiteter. da Madeline bliver 19 beslutter hun sig at flytte til Manchester og har fundet en ligelighed som hun skal bo i sammen med en anden pige hun ikke kender. En historie fyldt med: kærlighed, sorg, glæde og venskab

AA
aa

1. #Citat#

You never know how strong you are ...

until being strong is the only choice you have!

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...