Hemmeligheder findes alle vegne

36224
Dette one shot er skrevet efter et efterårs billede, jeg selv har været ude og tage. Det handler primært om mine tanker omkring billedet, men jeg har også blandet en smule fiktion ind i historien.

1. -

”Et billede siger mere end tusind ord.”

Kulden havde langsomt sneget sig op på den danske sommer, og havde overmandet varmen. Alt var som det plejede på dette tidspunkt af året, men midt i mængde af gyldne, orange og brune blade, var der noget som fangede mig. Et grønt område, der med sikkerhed sang sine sidste vers. Godt nok stod de store skræppeblade lidt skævt efter vindens vilde dage, men tværtimod sine søskende havde den beholdt modet. Da jeg kom tættere, virkede det hele endnu mere spændende. Aldrig havde jeg været så fascineret af natur før. Midt i et af de store blade, var et lille bitte hul blevet lavet, sandsynligvis af et sulten bladlus. Faktisk var det ikke hullet jeg fandt interessant, det var mere det jeg kunne se gennem det. Nogle få lysegrønne, blege blade, hvor en af dem havde en lyserød kant. Det var smukt, og hemmelighedsfuldt. Det var som om det hele holdte på en hemmelighed. Min fantasi var helt sikkert løbet løbsk, men jo mere jeg stirrede på bladene, jo flere af dem blev lyserøde. Jeg gjorde det mest klassiske og blinkede med øjnene, men selv dét hjalp ikke. Så skubbede jeg det store skræppeblad til side, og kigge på planten uden at kigge gennem hullet. Det lyserøde var forsvundet, så kun det ene lille blad havde en smule lyserødt på sig. Så gav jeg slip på bladet, og lod det falde ind foran igen. Det hele var nu lyserødt. I det øjeblik følte jeg mig ovenud lykkelig over at have fundet det lille hul, for ellers ville jeg aldrig have set den skønhed.

 

”Alting har en skønhed, men ikke alle ser den”

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...