Stupid, Foolish Love - One Direction

71108671
Mød Clara Johansen. Mr. Harry Styles kusine!

Clara tager over og besøger Harry i hendes sommerferie, fordi de begge to er enige om at de har savnet hinanden alt for meget.

Det hele går dog fuldkommen galt da Louis og Zayn laver et væddemål om Clara.
Clara falder for Zayn og har det fantastisk, men Zayn og Louis begge tog er opsatte på at vinde et vædemål til sølle 100 Pund!!

AA
aa

1. ♥ ~ ♥ Ciat ♥ ~ ♥

 

♥ Don't Make Love to a War! 
But Make War to Love! ♥

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...