Little Things ♪ Niall Horan - One Shot

Dette er et "slags" One Shot. Der er kun ét kapitel, men også en lille efterskrift, eller noget i den retning. Hele historien er inspireret af One Direction's nye (den gang igos) sang Little Things - oprindeligt skrevet af Ed Sheeran, da han var sytten.
Oki, denne her har jeg også valgt at publicere igen, for omfg haha, kan godt lide den lidt idek. Læs den hvis du lyster, oki?

42Likes
36Comentários
2170Views

1. Citat.

I won’t let these little things slip out of my mouth

But if it’s true, it’s you

It’s you they add up to 

I’m in love with you and all your little things

- Little Things – One Direction.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...