A Choice Between Love and Revenge - One Direction (13+)

23962916271464
Den 16-årige Elena Tomlinson – søster til Louis Tomlinson, tidligere bedsteveninde af Eleanor Calder som nu kun tilhører én Tomlinson. 1½ år er der gået siden Louis valgte at splitte de to bedsteveninder ad, og lige siden har en indre hævn luret bag Elenas overfalde. Men med en verdensberømt bror er det ikke så nemt at tage nemme midler i brug, så Elena må tage langt mere personlige midler i brug - som at have sex med to af hendes brors nærmeste venner. Det hele startede som en tanke, blev til en plan og til sidst hævn. Og hvad vil Louis sige til at smage sin egen medicin? Er der andre regler for ham? Og hvad hvis Louis vil have hævn over Elenas hævn? Har det overhovedet en ende? Og hvor går grænsen mellem to søskende? *Læsning er på eget ansvar!*

AA
aa

1. Prolog.

“Revenge is an act of passion; vengeance of justice. Injuries are revenged; crimes are avenged.

 

 

Izabell & Thea. x ~ A Choose Between Love and Revenge - One Direction (13+)

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...